รายละเอียดการติดต่อในท้องถิ่นของท่าน

สำนักงานใหญ

บริษัท สไปแร็กซ์ ซาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด
95 ซอยพระรามเก้า 59 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
Phone: 0 2374 0344
Fax: 0 2374 0536
E-mail: SalesTeam@th.SpiraxSarco.com

สาขาหาดใหญ

Phone: 089 893 4820
Fax: 0 2374 0536
E-mail: sarawut.spirax@gmail.com