Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

Quick Launch

Services Header ละการบริการ  

Protect Your Investment- Manage Your Maintenance And Repairs

ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยการจัดการป้องกันและการซ่อมบำรุง

เมื่อคุณลงทุนในระบบพลังไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสามารถจะควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. สำหรับองค์กรที่ไม่มีความชำนาญในการบำรุงรักษาหรือมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเป็นพลังไอน้ำจำกัด การใช้บริการจากองค์กรภายนอกจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่สามารถพิสูจน์ได้เป็นโซลูชันมีประสิทธิภาพด้วยเวลาในการหยุดทำงานน้อยลงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

เหตุใดจึงไม่ได้พูดคุยกับเราเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการในการบำรุงรักษาทั้งหมดของคุณโดยที่ยังคงรักษาคุณภาพและงบประมาณของคุณ.

สิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของคุณ

•โรงงานยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงอยู่
•การซ่อมบำรุงนอกสถานที่(เสริม)
•การบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งนำมาเพื่อสะดวกสบายของท่าน
•เพิ่มความสะดวกในแบบจำกัดงบประมาณผ่านการชำระเงินอย่างสม่ำเสมอ
•การลดปัญหาระบบล้มเหลวและหยุดทำงาน
•สิทธิประโยชน์และการประหยัดจะปรากฏให้เห็นผ่านรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและเป็นทางนำไปสู่การลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

บริการที่พร้อมใช้งาน     

ตัวอย่างของการบำรุงรักษาตามข้อตกลงของเรารวมถึง:

•โรงเก็บหม้อไอน้ำ
•การวัดอัตราการไหล
•ระบบควบคุม
•การจัดการกับดักไอน้ำ  

ต้องการเพื่อประเมินโรงงานของคุณ. พูดกับหนึ่งในทีมวิศวกรของเราในวันนี้การค้นหาเจ้าหน้าของสไปแร็กซ์

 
การค้นหาผู้ติดต่อในท้องถิ่นของคุณ
 

 

  

ค้นหาสินค้า

เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ


ค้นหา

เลือกความสามารถ / การบริการ

เลือกความสามารถ / บริการที่คุณต้องการ.

ค้นหา

ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไอน้ำของคุณ

ติดต่อเรา