Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Capabilities Header Capabilities

Oszczędność Energii

NASZE NAJWAŻNIEJSZE PORADY DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Wdrażanie efektywnych procesów w celu identyfikacji, monitoringu i zmniejszenia zużycia energii w zakładzie może być skomplikowane i czasochłonne. Aby zapewnić stosowanie sprawdzonego podejścia do zmniejszania zużycia energii i polepszania efektywności energetycznej w zakresie wszystkich jej aspektów, współpracujemy z zespołem ds. zarządzania energią w Twoim zakładzie. Naszym celem jest dostarczanie trwałych i wymiernych rozwiązań w zakresie energii cieplnej, które umożliwią zmniejszenie zużycia paliwa i będą zgodne z ciągle zmieniającymi się wymogami prawnymi.
Nasze najważniejsze porady:
1. Efektywna produkcja pary – dopilnowanie, by para wodna była dostarczana w odpowiedniej ilości i po jak najniższym koszcie, zgodnie z wymaganiami  procesów i aplikacje w Twoim zakładzie, unikając niepotrzebnego zużycia paliwa. Proces ten rozpoczyna się w kotłowni.
2. Zarządzaj energią – możesz zoptymalizować zużycie energii, zapewniając czystość i suchość pary przeznaczonej do wykorzystania w procesach wymiany ciepła. Tam, gdzie to możliwe, w celu poprawy efektywności zapewniaj powrót energii do kotłowni w formie gorącego kondensatu.
3. Kontroluj energię – staranna regulacja pary w celu zapewnienia bezpiecznego, dokładnego i wydajnego dostarczania do kotłowni energii w formie gorącego kondensatu w celu poprawy efektywności.
4. Wizualizuj zużycie energii –dokładny pomiar umożliwia gromadzenie twardych danych w celu identyfikacji i wprowadzenia niezbędnych ulepszeń w zakresie inwestycji, a także obliczenia wskaźnika opłacalności energetycznej tej inwestycji.
5. Odzyskuj i przekazuj energię –skuteczne odzyskiwanie i przekazywanie energii cieplnej pochodzącej z różnych procesów i zastosowań pomaga zminimalizować straty, umożliwiając wykorzystywanie przez system w Twoim zakładzie wszystkich dostępnych możliwości oszczędności cieplnej.
Już dziś zrób kolejny krok w kierunku zwiększenia oszczędności energii – skontaktuj się z jednym z naszych inżynierów.

Znajdź Produkt

Wybierz produkt


Znajdź

Znajdź Usługę

Wybierz usługę

Znajdź

NAPISZ DO NAS

Pomożemy ci osiągnąć cele biznesowe.

Napisz Do Nas