Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Training Header Opplæring

B1 Grunnkurs i dampteknikk

B1 Grunnkurs i dampteknikk

Kurstittel: Grunnkurs i dampteknikk

Varighet: 1 dag

Kursavgift: NOK 3.500

Hvem er kurset for
Alle som trenger en innføring i dampteknikk og faktorer som påvirker prosessene.

Hva omhandler kurset
Kurset gir en innføring i å forstå hvordan damp og kondensatsystemet virker og hva som kreves for en sikker drift av anlegget og hvilke faktorer som påvirker effektiviteten av dampanlegget.

Kursmål

 • Forstå grunnprinsipper for damp og dens bruksområder.
 • Forstå hvorfor kondensat dannes, hvorfor og hvordan det fjernes, og se verdien av det.
 • Kjenne hovedkomponentene i et damp og kondensatsystem.
 • Forstå viktigheten av korrekt rørdimensjonering
 • Få forståelse av «best practice» for dampinstallasjon

Hva dekker kurset

 • Dampforståelse – grunnleggende teori
 • Fyrhus – grunnleggende kunnskap
 • Dampdistribusjon – god praksis
 • Kondenspotter – virkemåte, valg & installasjon
 • Kontroll av kondenspotter
 • Trykkreduksjonsventiler – virkemåte, valg & installasjon
 • Gjenvinning av kondensat

Forhåndskunnskap: Ingen

Undervisningsform: Klasserom og damplab

Datoer:

 • 19 januar 2017
 • 11 mai 2017
 • 17 august 2017
 • 15 november 2017
For å registrere eller finne ut mer, vennligst send kurs@no.spiraxsarco.com.

Registrering For Opplæringskurs

Vår eksperttrening kan hjelpe deg til å optimalisere ditt dampsystem.

Register

FIND A CONTACT

To find your local contact or for other contacts click here.

Find