Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Services Header Palvelut

Lauhteenpoistinmittaus

​Lauhteenpoistinmittaus

Kuten kaikki teollisuuden komponentit, eivät lauhteenpoistimetkaan ole ikuisia. Toimiva lauhteenpoisto on energiatehokkaan höyryjärjestelmän elinehto, koska se erottaa höyry- ja lauhdejärjestelmän toisistaan. Vuotavat lauhteenpoistimet lisäävät merkittävästi energiankulutusta ja näin ollen myös päästöjä. Järjestelmästä tarkoituksettomasti poistuva vesi täytyy myös korvata, mikä lisää vedenkulutusta ja vedenkäsittelykustannuksia. Tukkeutuneet lauhteenpoistimet aiheuttavat vesi-iskuja, huonontavat energiatehokkuutta, nostavat kokonaishuoltokustannuksia, pidentävät käynnistysaikoja ja huonontavat työturvallisuutta.  

Edellämainituilta haitoilta voidaan välttyä säännöllisesti tarkistamalla lauhteenpoistinten toiminta lauhteenpoistinmittauksella. Näin voidaan optimoida lauhteenpoistinten huoltoväli ja minimoida kunnossapitokustannukset.

  • Lauhteenpoistinmittauksessa lauhteenpoistimet
    -          tunnistetaan
    -          positiomerkitään
    -          testataan toiminta
    -          soveltuvuus käyttötarkoitukseen tarkistetaan

  

Lauhteenpoistinmittauksesta laaditaan kattava raporttipaketti, jossa esitetään positioittain jokaisen lauhteenpoistimen ominaisuudet (valmistaja, malli, tyyppi, yhde), käyttötiedot, soveltuvuus, toiminta. Raportti sisältää tiedot viallisista/soveltumattomista sekä korjausehdotuksen. Lisäksi raporttiin liitetään laskelma toimimattomien lauhteenpoistinten vuosittaisesta kustannuksesta, jolloin on helppo laskea korjausinvestoinnin takaisinmaksuaika.

 

 

Loydä Tuote

Valitse tuote


Etsi

Valitse Palvelu

Valitse haluamasi palvelu.

Etsi

OTA YHTEYTTÄ

Asiantuntijamme auttavat optimoimaan höyryjärjestelmäsi.

Ota yhteyttä