Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

Services Header Palvelut

Lämmönsiirtimien mittaukset

​Lämmönsiirtimen mittaus

Miksi lämmönsiirtimiä mitataan? Mittaamalla siirtimen suorituskyky todellisessa käyttötilanteessa saadaan tietoa sekä itse lämmönsiirtimen toiminnasta, sekä sitä ympäröivien piirien toiminnasta. Näin ollen lämmönvaihdinmittaus on erinomainen keino tarkastella niin lämmönsiirtimen kuin säätö- ja lauhteenpoistojärjestelmän toimintaa.

Mittauksen suoritus sisältää  lämmönsiirtimien inventointi ja merkintä

  • lämmönsiirtimen teknisten tietojen dokumentointi

  • säätötavan dokumentointi ja sen soveltuvuuden varmistaminen kohteeseen

  • todellisen tehontarpeen määritys ja dokumentointi

  • käyttötietojen dokumentointi

  • lauhteenpoistojärjestelmän dokumentointi, samalla kartoitetaan vaurioalttiit asennukset

  • lämmönvaihtimen puhdistustarpeen määritys

Näistä tiedoista koostetaan kattava raportti, jossa kaikki tiedot on selkeästi esitetty ja samalla annetaan mahdolliset korjausehdotukset, mikäli puutteita on havaittu. Raportti sisältää myös ehdotukset vaihtimen pesuista ja mahdollisesta uusimisesta, mikäli se mittauksen perusteella on tarpeellista.

Eräs tyypillisimmistä parannusehdotuksista on pumppulauhteenpoistimen tai lauhdepumpun ja erillisen lauhteenpoistimen yhdistelmän lisääminen järjestelmään. Mikäli prosessin toisiopuolen lämpötila on alhainen tai kuorman muutokset toisiopuolella ovat nopeita (esim. käyttövesi tai nopeat prosessit), ei riittävää lauhteenpoistoa pystytä takaamaan pelkällä lauhteenpoistimella. Ilman ja lauhtumattomien kaasujen poisto jätjestelmästä ennen lämmönvaihdinta on erittäin tärkeää, koska ne heikentävät lämmönsiirtoa merkittävästi. Myös tämä tarkistetaan ja raportoidaan. Tarvittaessa raporttiin lisätään valokuvia havainnollistamaan sisältöä.

Mittauksen yhteydessä suosittelemme myös lämmönsiirtimen pesua.

Loydä Tuote

Valitse tuote


Etsi

Valitse Palvelu

Valitse haluamasi palvelu.

Etsi

OTA YHTEYTTÄ

Asiantuntijamme auttavat optimoimaan höyryjärjestelmäsi.

Ota yhteyttä