Skip Ribbon Commands
Skip to main content
×

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue without changing your cookie settings, we assume that you consent to our use of cookies on this device. You can change your cookie settings at any time but if you do, you may lose some functionality on our website. More information can be found in our Privacy Policy

ExpertiseSolutionsSustainability

Quick Launch

  • Česko
      >
    • Control your cost of control
​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​
Zajímá vás Průvodce pro zákazníky kupující regulační ventily? Přinášíme vám "zlatá pravidla", která pomáhají při výběru regulačních ventilů. Při nákupu se neřiďte pouze cenou regulačního ventilu, ale zamyslete se i nad náklady během celé doby jeho životnosti. Na pomoc s výběrem je pro vás připraven průvodce pro zákazníky, která obsahuje 12 klíčových otázek. Zodpovězením otázek si ujasníte skutečné celkové náklady (CN) na vlastnictví.
 
Přesná regulace teploty nebo tlaku je ve většině případů klíčovým požadavkem pro kvalitu procesu. Dalším nezbytným požadavkem je dlouhá životnost regulačního ventilu. Levné řešení se ve většině případů nevyplácí. Proto neváhejte a udělejte si nestrannou analýzu vašich požadavků na regulační ventil.


Při rozhodování o nákupu regulačních ventilů by se měl každý pracovník zamyslet nad následujícími otázkami.
 
1. Jak rychle lze provést údržbu ventilu a opětovně uvést do provozu?
- Lze provést údržbu ventilu bez demontáže z potrubí?
- Lze vnitřní díly ventilu vyměnit bez použití speciálních nástrojů?
 
Je pro výrobní proces zásadní zkrácení prostojů na minimum?  

 
 
2. Vyžaduje údržba nebo oprava ventilu pouze minimální zaškolení?
Zaškolení pracovníci obsluhy a údržby jsou jedním z klíčových faktorů snížení celkových nákladů (CN) na vlastnictví. Některé regulační ventily v případě oprav vyžadují jejich demontáž z potrubí a provedení servisu na externích pracovištích. Modulární konstrukce ventilu umožňuje údržbu a servis bez detailních znalostí a použití speciálních nástrojů, což přináší úsporu nákladů na zaškolování pracovníků, zkrácení doby opravy i minimalizaci možných chyb. 

3. Vyznačuje se ventil dlouhými intervaly pro údržbu?
- Jsou robustní vnitřní díly součástí standardně dodávaného ventilu?
- Je možno u ventilu použít materiály s vysokou tvrdostí ke snížení opotřebení erozí?

Regulační ventil by měl být spolehlivý mnoho let před generální opravou, jako je např. výměna sedla, což opět snižuje celkové náklady.
 
 
 
4. Lze ventil snadno přizpůsobit měnícím se provozním podmínkám?
Požadavky na kapacitu ventilu se mohou v čase měnit. Proto je důležitá možnost snadno přizpůsobit stávající ventil novým podmínkám, čímž ušetříte náklady spojené s pořízením a instalací nového regulačního ventilu.

5. Poskytuje ventil spolehlivou a přesnou regulaci?
- Zvyšuje konstrukce ventilu těsnost mezi sedlem a kuželkou?
- Je zamezeno minimálním unikům media kolem vřetena ventilu?
- Má dodavatel ventilu pozicioner s minimální spotřebou tlakového vzduchu?
- Má dodavatel ventilu elektropohon jako alternativu k pneumatickým pohonům? 
 
6. Má dodavatel vysokou technickou úroveň a rychlé zajištění dodávek?
Dodavatel s lokální podporou a skladem může obratem reagovat na poptávky, servis či požadavky na náhradní díly. 
 

Dodavatel s vysokými technickými i praktickými znalostmi rozumí plně požadavkům procesu a zákazník si tak může být jist správným výběrem nejvhodnějšího regulačního ventilu. Nevhodný výběr totiž znamená nemožnost správně řídit provoz, snižuje životnost ventilu a přináší požadavky na častější údržbu.

​​​

Kontaktujte nás

Poraďte se s odborníky Spirax Sarco, kteří Vám pomohou s výběrem nejvhodnějšího regulačního ventilu pro danou aplikaci.